Prispevki

Je najnovejši sistem merjenja in vrtanja krogle s katerim dosežemo boljši občutek ležanja krogle v roki.

Star način vrtanja krogle ne upošteva naravnega položaja prstov in palca.
Pri sistemu 3 Grip pa se meri kot vseh treh prstov posebej. Najprej se izmerijo koti prstov in se glede na meritve prilagodi vrtanje krogle za prste.
Ker je naraven položaj palca nekoliko zamaknjen iz sredinske linije roke se temu primerno tudi prilagodi način vrtanja palca.

S ponosom lahko povem, da sem eden redkih v Evropi (samo v 5 Proshopih v Evropi), ki lahko ponudi igralcu ta način vrtanja krogle.

http://billhallbowling.com/index.php?id_cms=10&controller=cms

Je naprednejši sistem merjenja prstov.

Po starem sistemu so se prsti merili po sredini krogle (linija med prstoma do sredine palca). V želji po izboljšanju tega sistema je nastal sistem CLT. S tem sistemom je linija za prste merjenja po njihovi naravni poti. Ta linija ni točno po sredini ampak je odvisna od posameznega igralca. Večinoma so te linije zamaknjene med 8 in 30 stopinj.

Krogle vrtane na ta način dajejo igralcu boljši občutek izmeta krogle.

Ena najpomembnejših stvari v bowlingu je, da imamo pravilno izmerjene podatke za vrtanje krogel. Vsi poznamo občutek ko se roka zatika na palcu, ali pa ne moremo pravilno vstaviti prstov v čepe na krogli…

 

Za merjenje roke igralca so najpomembnejši naslednji podatki:

DSC01313SPAN

Je razdalja med palcem in prstoma na kroglli. Ta razdalja je odvisna od velikosti roke. Večinoma sta razdalji za srednji prst in za prstanec različni. Če SPAN ni pravilno izmerjen bo krogla “visela” v roki ali pa vam bo palec ostajal v luknji.

Velikost prstov
Prsti se morajo pravilno prilegati luknjam na krogli. Za boljši oprijem se v luknje vstavijo čepi, ki so različnih velikosti.

Kot na prstih
Poznamo lateralni kot (levo /desno) in Finger pitch (kot naprej/nazaj). Ta dva kota sta pomembna za pravilni izpust krogle iz prstov. Najboljši način merjenja kota prstov je po sistemu CLT.

Velikost luknje za palec
Je ena najpomembnejših meritev. S pravilno velikostjo ne bo potrebe po stiskanju krogle, met bo konstanten in krogla bo z lahkoto zdrsela iz palca. Za boljši občutek se v kroglo namestijo posebni čepi iz Urethana ali plastike.

Koti na palcu
Velja isto kot za prste, poznamo lateralni kot (levo/desno) in Thumb pitch (naprej/nazaj). Pravilni koti so odvisni od naravnega položaja palca, velikosti SPAN-a, fleksibilnosti palca…

Oval in kot palca
Ker so palci večinoma ovalne oblike je potrebno narediti ovalno luknjo za palec. Ovalna luknja se bolje prilagaja palcu. Zelo pomemben je tudi kot, pod katerim je narejena ovalna luknja. Ta kot je odvisen od naravnega položaja palca.

Za resnejši pristop k igranju bowlinga je treba te mere prilagoditi potrebam igralcu. Te spremembe je potrebno izvajati na podlagi preizkušanja saj zgoraj omenjeni podatki služijo le za osnovo.

Pravilne mere na krogli so zelo pomembne saj pomenijo lažje igranje ter natančnejši met. Preden lahko začnete sproščeno igrati vam mora krogla odlično “ležati” v roki!