Prispevki

Bowling krogle namenjene za prvi met imajo v sebi utež. Utež vpliva na krivuljo, po kateri krogla potuje po stezi.

 

Poznamo dve vrsti uteži:

  1. Simetrična (Symetric)
    Krogla s takšno vrsto uteži ima bolj kontrolirano reakcijo na stezi in začne delovati hitreje. Njena pot je bolj predvidljiva in nima nenadnih sunkovitih premikov.
  2. Asimetrična (Asymetric)
    Takšna krogla ima hitrejšo in močnejšo reakcijo na koncu steze.

Podatka, ki se uporabljata za merjenje uteži sta RG in Diff.

RG (Radius of gyration): Večji kot je RG, kasneje bo krogla prišla v »roll« na koncu steze.
Majhen RG: <2,52
Sredniji RG: 2,53-2,56
Velik RG:> 2,57

Diff (dfferential) : Večji kot je diff, močnejša in hitrejša je reakcija krogle na koncu steze (backend) in seveda obratno.
Majhen Diff: <0,020
Sredniji Diff: 0,021-0,050
Velik Diff: >0,051

Pri različnih pogojih na stezah je potrebno izbrati kroglo z optimalnim jedrom, ki bo izboljšala možnost Strikov.